Арматура АIII

Арматура А500С ф 16 рифленая дл=11,7м

Склад: 4 349.51 м, 7.08970 т

Под заказ

от 98.45 ₽
за м
от 60 400.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 4 195.21 м, 6.83819 т

Под заказ

от 98.45 ₽
за м
от 60 400.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 132.61 м, 0.21616 т

Под заказ

от 98.45 ₽
за м
от 60 400.00 ₽
за т

3,76 м

Склад: 3.76 м, 0.00613 т

Под заказ

от 98.45 ₽
за м
от 60 400.00 ₽
за т

4,48 м

Склад: 17.93 м, 0.02922 т

Под заказ

от 98.45 ₽
за м
от 60 400.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 14 рифленая дл=12,0м

Склад: 2 904.81 м, 3.63101 т

Под заказ

от 76.25 ₽
за м
от 61 000.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 2 883.81 м, 3.60476 т

Под заказ

от 76.25 ₽
за м
от 61 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 21.00 м, 0.02625 т

Под заказ

от 76.25 ₽
за м
от 61 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 20 рифленая дл=11,7м

Склад: 386.66 м, 0.97053 т

Под заказ

от 153.36 ₽
за м
от 61 100.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 10 рифленая дл=11,7м

Склад: 16 639.15 м, 10.64905 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

1,3 м

Склад: 139.11 м, 0.08903 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 16 484.55 м, 10.55011 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 9.00 м, 0.00576 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

5,85 м

Склад: 5.86 м, 0.00375 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 0.63 м, 0.00040 т

Под заказ

от 40.96 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 12 рифленая дл=12,0м

Склад: 12 550.38 м, 11.42084 т

Под заказ

от 58.24 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 12 499.54 м, 11.37458 т

Под заказ

от 58.24 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 36.00 м, 0.03276 т

Под заказ

от 58.24 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

2,92 м

Склад: 5.84 м, 0.00531 т

Под заказ

от 58.24 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

3,0 м

Склад: 9.00 м, 0.00819 т

Под заказ

от 58.24 ₽
за м
от 64 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 28 рифленая дл=11,7м

Склад: 0.81 м, 0.00392 т

Под заказ

от 344.35 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 08 рифленая дл=6,0м

Склад: 33 468.44 м, 13.72206 т

Под заказ

от 29.11 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

5,85 м

Склад: 33 327.49 м, 13.66427 т

Под заказ

от 29.11 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 140.95 м, 0.05779 т

Под заказ

от 29.11 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 22 рифленая дл=12,0м

Склад: 1 521.16 м, 4.76123 т

Под заказ

от 222.23 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 1 146.07 м, 3.58719 т

Под заказ

от 222.23 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 375.09 м, 1.17404 т

Под заказ

от 222.23 ₽
за м
от 71 000.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 25 рифленая дл=11,7м

Склад: 393.57 м, 1.56246 т

Под заказ

от 282.66 ₽
за м
от 71 200.00 ₽
за т

0,65 м

Склад: 5.85 м, 0.02323 т

Под заказ

от 282.66 ₽
за м
от 71 200.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 387.72 м, 1.53923 т

Под заказ

от 282.66 ₽
за м
от 71 200.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 06 рифленая дл=6,0м

Склад: 14 708.09 м, 3.38286 т

Под заказ

от 17.14 ₽
за м
от 74 500.00 ₽
за т

Арматура А500С ф 18 рифленая дл=11,7м

Склад: 3 931.53 м, 8.17756 т

Под заказ

от 154.96 ₽
за м
от 74 500.00 ₽
за т

11,7 м

Склад: 1 330.95 м, 2.76836 т

Под заказ

от 154.96 ₽
за м
от 74 500.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 2 600.58 м, 5.40920 т

Под заказ

от 157.04 ₽
за м
от 75 500.00 ₽
за т