Швеллер 5,0 У дл=12,0м

Склад: 404.00 м, 2.02 т

Под заказ

от 480.00 ₽
за м
от 96 000.00 ₽
за т

Швеллер 6,5 П дл=12,0м

Склад: 591.00 м, 3.60510 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 408.00 м, 2.48880 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 183.00 м, 1.11630 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

Швеллер 6,5 У дл=12,0м

Склад: 357.00 м, 2.17770 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 6.00 м, 0.03660 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 351.00 м, 2.14110 т

Под заказ

от 481.90 ₽
за м
от 79 000.00 ₽
за т

Швеллер 8 П дл=12,0м

Склад: 759.00 м, 5.62419 т

Под заказ

от 589.10 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

Швеллер 8 У дл=6,0м

Склад: 44.00 м, 0.32604 т

Под заказ

от 589.10 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 38.00 м, 0.28158 т

Под заказ

от 589.10 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 6.00 м, 0.04446 т

Под заказ

от 589.10 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

Швеллер 10 П дл=12,0м

Склад: 621.00 м, 5.61384 т

Под заказ

от 745.80 ₽
за м
от 82 500.00 ₽
за т

Швеллер 10 У дл=12,0м

Склад: 18.60 м, 0.16814 т

Под заказ

от 718.68 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 13.00 м, 0.11752 т

Под заказ

от 718.68 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

5,60 м

Склад: 5.60 м, 0.05062 т

Под заказ

от 718.68 ₽
за м
от 79 500.00 ₽
за т

Швеллер 12 П дл=2,0м

Склад: 103.00 м, 1.14845 т

Под заказ

от 970.05 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 92.00 м, 1.02580 т

Под заказ

от 970.05 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

2,0 м

Склад: 2.00 м, 0.02230 т

Под заказ

от 970.05 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

9,0 м

Склад: 9.00 м, 0.10035 т

Под заказ

от 970.05 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

Швеллер 12 У дл=6,0м

Склад: 6.00 м, 0.0669 т

Под заказ

от 919.88 ₽
за м
от 82 500.00 ₽
за т

Швеллер 14 П дл=12,0м

Склад: 999.00 м, 12.6873 т

Под заказ

от 1 104.90 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

Швеллер 14 У дл=12,0м

Склад: 3.00 м, 0.0381 т

Под заказ

от 1 047.75 ₽
за м
от 82 500.00 ₽
за т

Швеллер 16 П дл=12,0м

Склад: 86.00 м, 1.26506 т

Под заказ

от 1 279.77 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 83.00 м, 1.22093 т

Под заказ

от 1 279.77 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

5,0 м

Склад: 3.00 м, 0.04413 т

Под заказ

от 1 279.77 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

Швеллер 16 У дл=12,0м

Склад: 121.00 м, 1.77991 т

Под заказ

от 1 213.58 ₽
за м
от 82 500.00 ₽
за т

Швеллер 18 П дл=12,0м

Склад: 9.00 м, 0.15759 т

Под заказ

от 1 407.80 ₽
за м
от 80 400.00 ₽
за т

Швеллер 18 У дл=12,0м

Склад: 12.00 м, 0.21012 т

Под заказ

от 1 348.27 ₽
за м
от 77 000.00 ₽
за т

Швеллер 20 П дл=12,0м

Склад: 163.00 м, 3.10678 т

Под заказ

от 1 658.22 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

Швеллер 20 У дл=12,0м

Склад: 230.00 м, 4.3838 т

Под заказ

от 1 658.22 ₽
за м
от 87 000.00 ₽
за т

Швеллер 22 П дл=7,0м

Склад: 376.00 м, 8.21184 т

Под заказ

от 1 943.76 ₽
за м
от 89 000.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 346.00 м, 7.55664 т

Под заказ

от 1 943.76 ₽
за м
от 89 000.00 ₽
за т

5,0 м

Склад: 8.00 м, 0.17472 т

Под заказ

от 1 943.76 ₽
за м
от 89 000.00 ₽
за т

7,0 м

Склад: 14.00 м, 0.30576 т

Под заказ

от 1 943.76 ₽
за м
от 89 000.00 ₽
за т

8,0 м

Склад: 8.00 м, 0.17472 т

Под заказ

от 1 943.76 ₽
за м
от 89 000.00 ₽
за т

Швеллер 24 П дл=6,0м

Склад: 33.00 м, 0.82500 т

Под заказ

от 2 237.50 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 21.00 м, 0.52500 т

Под заказ

от 2 237.50 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

6,0 м

Склад: 12.00 м, 0.30000 т

Под заказ

от 2 237.50 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

Швеллер 24 У ЛЕЖАЛЫЙ дл=3,0м

Склад: 3.00 м, 0.075 т

Под заказ

от 1 250.00 ₽
за м
от 50 000.00 ₽
за т

Швеллер 27 П дл=12,0м

Склад: 126.00 м, 3.79512 т

Под заказ

от 2 722.85 ₽
за м
от 90 400.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 122.00 м, 3.67464 т

Под заказ

от 2 722.85 ₽
за м
от 90 400.00 ₽
за т

4,0 м

Склад: 4.00 м, 0.12048 т

Под заказ

от 2 722.85 ₽
за м
от 90 400.00 ₽
за т

Швеллер 30 П дл=12,0м

Склад: 12.00 м, 0.39504 т

Под заказ

от 2 946.34 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

12,0 м

Склад: 9.00 м, 0.29628 т

Под заказ

от 2 946.34 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

3,0 м

Склад: 3.00 м, 0.09876 т

Под заказ

от 2 946.34 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т

Швеллер 30 У дл=3,0м

Склад: 3.00 м, 0.09876 т

Под заказ

от 2 946.34 ₽
за м
от 89 500.00 ₽
за т